Personnel

MUDr. Lenka Barreto

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine
3.dURO/x

Peter Bartalský

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy
vodič
+421 2 9010 2106

doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Fyziologický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/593 57 426

Mgr. Natália Barteková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Management
3.dMANsj

Mgr. Viera Bartková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra estetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2290
02/593 39 735

MUDr. Igor Bartl, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, V. interná klinika
odborný asistent

Mgr. Enikő Bartóková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
1.dLN

Mgr. Igor Bartolen

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts
1.dKP
First page Previous page ... 24 25 [26] 27 28 ... Next page Last page