Personnel

Mgr. Zuzana Bardačová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
4.dJSF
02/602 95 485
485
F1 - 362

JUDr. Ing. Jana Barjaková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Management
4.dMANsj/x

Daria Barkova

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
3.dFZE_BMC

JUDr. Veronika Barková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
5.dMEPx17

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 519

Mgr. Aneta Barnes

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent

doc. PhDr. PaedDr. Silvia Barnová, PhD., MBA

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Národné centrum pre digit. transf. vzd.
asistent

PharmDr. Romana Barošová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine
4.dNPF

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2262
Consultations are by appointment.
First page Previous page ... 23 24 [25] 26 27 ... Next page Last page