Personnel

MUDr. Natália Andrýsková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent

Melanie Angielsky

Comenius University in Bratislava, Faculty of Management
2.dMANaj/x

Ingrid Angyalová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Matúš Antal

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_BMC

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports, Katedra šport.eduk. a šport.humanistiky
docent

Mgr.et Mgr. Annamária Antalová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra psychológie, Sekcia sociálna, pracovná a edukačná
odborný asistent
+421 2 9013 2337

MUDr. Jana Antalová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, I. otorinolaryngologická klinika
odborný asistent

Ing. Tomáš Antoš

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208
First page Previous page ... 7 8 [9] 10 11 ... Next page Last page