Personnel

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports, Katedra šport.eduk. a šport.humanistiky
docent

Mgr.et Mgr. Annamária Antalová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra psychológie, Sekcia sociálna, pracovná a edukačná
odborný asistent

MUDr. Jana Antalová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, I. otorinolaryngologická klinika
odborný asistent

Peter Anthony

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
1.dINF

Ing. Tomáš Antoš

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208

Ing. Eva Antošová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie

Viera Apoštolová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek prodekanov pre štúdium, Odd. vedeckovýsk. č. a doktorand. štúdia
odborný referent
+421 2 9014 9677

MUDr. Luis Miguel Arciniegas Rodriguez

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Klinika onkologickej chirurgie
asistent

MUDr. Luis Miguel Arciniegas Rodriguez

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
7.dCH/x
First page Previous page ... 7 8 [9] 10 11 ... Next page Last page