Personnel

Mgr. Katarína Andelová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
4.dFZE_CEM

Ing. Mária Andočová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Ústredná knižnica
knihovník
+421 2 9014 2094

doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra klasickej a semitskej filológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2298

Erika Andrásiová

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky a hygieny Družba
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

Mgr. Erik Andrássy

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences
3.dAEG
+421 2 9014 2174
+421 2 9014 9367

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Institute of Information Technology Law and Intellectual Property Law
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2070
02/592 44 636
02/9012 2070

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou
dekan, prodekan fakulty

MUDr. Zuzana André

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
2.dNE

Mgr. Samuel Andrejčák

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
1.dOGX
First page Previous page ... 5 6 [7] 8 9 ... Next page Last page