Personnel

Juraj Anderle

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie vrátnej služby ŠD
vrátnik

Ing. Mária Andočová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Ústredná knižnica
knihovník
+421 2 9014 2094

doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra klasickej a semitskej filológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2298

Erika Andrásiová

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Družba
upratovačka

Mgr. Viktória Andrásiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
1.dOFPx15

Mgr. Erik Andrássy

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences
4.dAEG
+421 2 9014 2174
+421 2 9014 9367

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Institute of Information Technology Law and Intellectual Property Law
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2070
516 NB
Monday10:00 – 11:00

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou
prodekan pre vzťahy s verejnosťou

MUDr. Zuzana André

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, II. neurologická klinika
3.dNE
First page Previous page ... 5 6 [7] 8 9 ... Next page Last page