Personnel

Ing. Dana Zemanová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Oddelenie informačných technológií
technik prevádzkovej kontroly počítačové
+421 2 9014 9556
556

Mgr. Elena Zemanová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Referát evidencie a správy majetku
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2018

Mgr. Júlia Zemanová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2011

MUDr. Mária Zemanová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, I. chirurgická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Martina Zemanová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
technik, i. n.
+421 2 9014 9394

Juraj Zemin

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek prorektora pre majetok a investície, Odbor majet.invest a tech. správy pre ŠD, Oddelenie údržby Mlyny
záhradník

Mgr. Michal Zemko

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education
5.dSPP15/x

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports, Katedra športovej kinantropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

Silvia Zemková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Tajomník fakulty, Študijné oddelenie, Referát pre zahraničných študentov
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9011 9225

M.Sc. Yilan Zeng

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences
1.dEOZP
First page Previous page ... 691 692 [693] 694 695 ... Next page Last page