Personnel

Dušan Zavarský

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát hospod.-prevádzkový a údržby
kurič

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav pedagog. a psycholog. štúdií, Katedra etickej a občian. výchovy
docent
+421 2 9015 9151

Adriana Závodná

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát záhrady
záhradník

MUDr. Jana Závodná

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
2.dCH/x

Blanka Zbaviteľová

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongres.stred.Modra-Harmónia
recepčná

Mgr. Linda Zbellová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
1.dON

PaedDr. Ľubomír Zbončák, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports, Katedra šport.eduk. a šport.humanistiky
odborný asistent

Monika Zborilová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Dermatovenerologická klinika, Oddelenie lekárskej mykológie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Mgr. Martina Zboroňová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts
4.dSO

Mgr. Filip Zechel, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Laboratórium pokročilých materiálov
výskumný pracovník
First page Previous page ... 672 673 [674] 675 676 ... Next page Last page