Personnel

doc. MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Ortopedická klinika
docent

doc. MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie, gen. a kl.gen.
docent

RNDr. Marcel Zámocký, DrSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent (k úv. Dr.Sigmundovej)

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435

Ing. Katarína Zárecká

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií, Referát investicií
odborná referentka
+421 2 9010 2090

MUDr. Maryam Zarinshad

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
1.dCH

Mgr. Melissa Záteková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy
1.dFMX

MUDr. Michal Zaťka

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, II. ortopedicko-traumatologická klinika
asistent

Tomáš Zaťko

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 644
First page Previous page ... 671 672 [673] 674 675 ... Next page Last page