Personnel

Jana Zagrapanová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 517

MDDr. Michal Záhorák

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.
asistent

doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra experimentálnej fyziky, Oddelenie fyziky plazmy
docent vysokej školy, univerzity
02/602 95 468, 250, 245
F2 - 242

doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra experimentálnej fyziky, Oddelenie fyziky plazmy
docent vysokej školy, univerzity
02/602 95 529, 617
F2 - 40

doc. PaedDr. Ján Záhorec, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav pedagog. a psycholog. štúdií, Katedra didakt. matem. a prírod. pred.
docent
+421 2 9015 9305
Konzultačné hodiny: pondelok: 15.00–16.30 h. prezenčne/online utorok: 08.30–10.00 h. prezenčne/online (konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom), (miestnosť Š-403, mail: zahorec@fedu.uniba.sk)

MUDr. Peter Záhorec, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chir.
odborný asistent

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, I. klinika anestéziológie a intez.med.
docent

MUDr. Peter Zahorjan

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine
7.dCH/x

Eva Záhorská

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Tajomník fakulty, Oddelenie prevádzky a správy majetku
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
docent
+421 2 9014 2139
First page Previous page ... 671 672 [673] 674 675 ... Next page Last page