Personnel

Ardra Ajitha Vijayan

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
1.dTMF_FU

MUDr. Osama Al - Khaldi

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Anatomický ústav
asistent

Mgr. Art. Richard Albrecht

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie vrátnej služby ŠD
vrátnik

MUDr. Martin Alföldi, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent

Mgr. Kristína Alföldiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL

M.Sc. Nissrin Alharzali, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný pracovník postdoktorand

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dBTL

Erika Állová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie prevádzky
upratovačka

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ortopedická klinika
výskumný pracovník

Mgr. Ambroz Almássy, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
odborný asistent
First page Previous page ... 3 4 [5] 6 7 ... Next page Last page