Personnel

JUDr. Petra Aláčová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Labour Law and Social Security Law
1.dPRPx18

Mgr. Karolína Albertusová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_NiU

Mgr. Art. Richard Albrecht

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Odd.spr.budov,vrátnej a inf.služ.Družba
vrátnik

MUDr. Martin Alföldi, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Kristína Alföldiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dBTL

M.Sc. Nissrin Alharzali, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Comenius University in Bratislava, Comenius University Science Park
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL

Erika Állová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 3 4 [5] 6 7 ... Next page Last page