Study department

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Location:
Historická budova
1. poschodie č.d: 120, 121, 122

Phone: +421 (02) 9010 9339
E-mail: pdo(at)rec.uniba.sk