Contacts

Academic Library of Comenius University in Bratislava

Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava
Slovakia 

Tel.:     +421-2-9010 9937, +421-911-42 33 44
E-mail: libraryvili.uniba.sk

Facebook (in Slovak)

Mgr. Lenka Duchoňová, PhD.

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec AK UK

Mgr. Veronika Gyalogová

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec AK UK
90109937
F2 - 193

Ing. Mgr. Roman Horváth, PhD.

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec AK UK

RNDr. Iveta Kundraciková

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec AK UK
+421 2 9010 9937
02/602 95
90109937
F2 - 172

Mgr. Michaela Melicherová, PhD.

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec AK UK

Bc. Katarína Szöllösová

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec AK UK
[1]