Faculty password administrators

Evangelical Faculty of Theology

Mgr. Vlastislav Svoboda
e-mail: svobodafevth.uniba.sk
phone: (02) 206 67 150

Bc. Jana Mokošová
e-mail: mokosovafevth.uniba.sk
phone: 02 206 67 159

Faculty of Management

Mgr. Eleonóra Fecišková
e-mail: feciskova1uniba.sk
phone: (02) 50 117 489
office number: 324

Mgr. Michaela Lapihuska Nogová
e-mail: nogova5@uniba.sk
phone: 02/501 17 466

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Ing. Iveta Gašparová
e-mail: Iveta.Gasparova@uniba.sk
phone: (02) 60 295 153
office number: M 7

Janette Mlynárová Rotbauerová
e-mail: Janette.Mlynarova@uniba.sk
phone: (02) 60 295 194
office number: F2 92

RNDr. Jaroslav Janáček
e-mail: jaroslav.janacek@uniba.sk
phone: (02) 60 295 578
office number: M253

Mgr. Ľubica Janáčková
e-mail: lubica.janackova@rec.uniba.sk
phone: (02) 60 295 577
office number: M253

Ivana Grofičová
e-mail: Ivana.Groficova@uniba.sk
phone: (02) 60 295 194
office number: F2 92

Adriana Kohútová
e-mail: Adriana.Kohutova@uniba.sk
phone: (02) 602 95 478
office number: F2 3

Alžbeta Kontrišová
e-mail: Alzbeta.Kontrisova@uniba.sk
phone: (02) 602 95 833
office number: F2 3

Patríková Helena
e-mail: Helena.Patrikova@fmph.uniba.sk
phone: 02/602 95 194
office number: F2 92

Mgr. Miroslav Wagner
e-mail: miroslav.wagneruniba.sk
phone: 02/602 95 211
office number: I 22

Faculty of Social and Economics Sciences

Ing. Miroslav Ábel
e-mail: Miroslav.Abel@fses.uniba.sk
phone: 02/206 69 864
office number: B 020

Mgr. Zuzana Jajcayová
e-mail: zuzana.jajcayovafses.uniba.sk
tel: 02/206 69 810
miestnosť: C 139

Faculty of Physical Education and Sports

MVDr. Ľudmila Blatná 
e-mail: ludmila.blatna@uniba.sk 
phone.: +421 2 20669909 
cell: +421 907 735 566
VoIP: 23909 
office nr.: 23 

Faculty of Pharmacy

Ing. Marek Vozár, Mgr. Michaela Gašparová
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
phone: (02) 50 117 145

Martin Kerek
e-mail: ais2@fpharm.uniba.sk
phone: 02/50 117 114

Faculty of Arts

Bachelor students, magister students and PhD. Students can change their passwords in the registrar office.

Faculty staff get their passwords from the following registrar office employees: Daniel Madarás, Hajdúch Matúš.

Jessenius Faculty of Medicine

Institute of Information Technology
Mgr. Veronika Mikušíková
e-mail: hidegovajfmed.uniba.sk
phone: (043) 2633 218

Dean’s office, Registrar office
Katarína Kuzmová
e-mail: kkuzmovajfmed.uniba.sk
phone: (043) 2633 120

Institute of Information Technology
Ing. Miloslav Čutka
e-mail: cutkajfmed.uniba.sk
phone: (043) 2633 216

Faculty of Medicine

Student’s password administrator:
Mgr. Mária Goliašová
e-mail: maria.goliasova@fmed.uniba.sk
phone: (02) 59 357 499
office number: 13

Foreign students passwords administrator:
Mgr. Katarína Mazancová
e-mail: katarina.mazancovafmed.uniba.sk
phone: (02) 59 357 462
office number: 4

Faculty staff password administrator:
Oľga Kročková
e-mail: olga.krockovafmed.uniba.sk
phone: (02) 59 357 222

Faculty of Education

Registrar office:
Mgr. Miloslava Makovínyiová
phone.: 02/492 87 122
e-mail: makovinyiovafedu.uniba.sk
office number: R-122 

Iveta Martincová
phone: 02/492 87 116
e-mail: martincovafedu.uniba.sk
office number: R-116

External study:
Bc. Zuzana Kolesíková
phone: 02/492 87 117
e-mail:kolesikovafedu.uniba.sk
office number: R-117

CIT:
Martin Krakovský
phone: 02/50222 145
e-mail: krakovskyfedu.uniba.sk
office number: S-206

Ing. Roman Joštiak
phone: 02/492 87 214
e-mail: jostiakfedu.uniba.sk

Faculty of Law

Faculty staff password administrators:
Mgr. Ladislav Kovár
e-mail: ladislav.kovarflaw.uniba.sk
phone: (02) 592 44 539
office number: 507 NB

Mgr. Michal Lenhart
e-mail: michal.lenhart@flaw.uniba.sk
phone: (02) 592 44 468
office number: 520 NB

Students can change their passwords in the study department:
List of employees of the study department.

 

Faculty of Natural Sciences

Accommodation password administrator
Katarína Miličková
phone: (02) 60 296 571
e-mail: milickovafns.uniba.sk
office number: 311, pavilón B-2

Zamestnanci sa môžu obrátiť aj priamo na pracovníkov CVS.

AIS2 password administrator
Barbara Rybárová
e-mail:  rybarova21uniba.sk
phone: (02) 602 966 75
office number: 102

doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.
e-mail: brestenska1uniba.sk
phone: (02) 602 96 206
office number: CH2124

Marcela Fraštiová
phone: (02) 602 96 234
office number: CH1

Mgr. Eva Gregorová
phonel: (02) 602 96 531
office number: CH1 

Ing. Anna Guzmová
e-mail: guzmovaa@fns.uniba.sk
phone: (02) 602 96 152
office number: 314

Bc. Mária Okoličányová
e-mail: okolicanyovafns.uniba.sk
phone: 02/602 96 699
office number: 101/A

Ing. Dana Zemanová
e-mail: zemanovafns.uniba.sk
phone: 02/602 96 556
office number: CH1 301/A

Ing. Ildikó Takácsová
e-mail: takacsova@fns.uniba.sk
phone: 02/602 96 556
office number: CH1 301/A

Michal Fülöp
email: fulopfns.uniba.sk
tel:  02/602 96 428
miestnosť: CH1 301/1

Gabriel Kužel
email: kuzelfns.uniba.sk
tel: 02/602 96 598
miestnosť: 301/A, 301/C

Roman Catholic Faculty of Theology

Ing. Jana Hajnovičová 
e-mail: hajnovicova1uniba.sk
phone: (02) 327 77 104

Rectorate and faculty units’ finance center

Ing. arch. Mária Vyšňovská
e-mail: maria.vysnovskarec.uniba.sk
phone: (02) 59 244 470
sip: 11470(at)uniba.sk
office number: 13 SB

“Mlyny” Halls of Residence

Marek Ivančík
email: Marek.Ivancik@uniba.sk