UK čaká volebný rok: akademický senát diskutuje o termíne vypísania volieb rektora

Bratislava 14. februára 2022: V týchto dňoch uplynú tri roky od prvého zasadnutia súčasného vedenia univerzity. Funkčné obdobie rektora je štvorročné. V roku 2022 by preto mali prebehnúť voľby nového kandidáta na rektora, ale aj voľby viacerých kandidátov na dekanov. Situáciu však komplikuje novela vysokoškolského zákona.


Na Univerzite Komenského (UK) volí rektora 66 senátorov a senátoriek. Každú z 13 fakúlt pri voľbách zastupujú traja senátori z radov zamestnancov a dvaja za študentov a jeden zástupca je z nefakultných súčastí. UK počas ostatných dvoch dekád vypisovala voľby na poslednom júnovom zasadnutí Akademického senátu UK (AS UK) tak, aby prebehli v novembri volebného roku.

Tohto roku však proces volieb komplikuje novela vysokoškolského zákona, ktorú bude v marci schvaľovať parlament. Zákon by mal vstúpiť do platnosti už 1. apríla 2022. Podľa aktuálneho znenia novely predloženej do Národnej rady Slovenskej republiky by univerzita mala voľby vyhlásiť 9 mesiacov pred konaním, čo znemožňuje vyhlásiť voľby v júni a voliť v novembri.

„Predsedníctvo Akademického senátu UK navrhne senátorom nečakať na jún a vypísať voľby rektora ešte predtým, ako vstúpi do platnosti nový zákon. Vyhneme sa tak čakaniu na finálne znenie zákona a zabránime tomu, aby sme v januári 2023 ostali bez riadne zvoleného rektora. Zároveň by takýto postup bol v súlade s naším presvedčením, že voľby rektora sú základné samosprávne právo moderných univerzít zakotvené v Magna Charta Universitatum. Od začiatku konzistentne odmietame, aby o riadení univerzity rozhodovali nominanti, ktorých jedinou kvalifikáciou bude bakalársky titul a politická podpora,“ povedala Zlatica Plašienková, predsedníčka AS UK.

Predsedníctvo Akademického senátu UK v najbližších dňoch zvolá mimoriadne rokovanie senátu a navrhne vypísanie volieb. „Naša akademická obec v týchto dňoch intenzívne diskutuje o najlepšom termíne volieb. Časť komunity sa domnieva, že by sme mali počkať na schválenie zákona a neprovokovať. Pre mňa osobne je servilný prístup k štátnej moci neprijateľný. Rozhodnutie však bude v rukách väčšiny. Verím, že sa dilemu podarí vyriešiť tak, aby mali navrhnutí kandidáti dostatok času na prípravu svojich téz, a zároveň, aby sme využili našu poslednú možnosť slobodne si zvoliť rektora bez zásahu politikov. Pre našu univerzitu bude zásadné, aby sme dodržali všetky ustanovenia zákonov aj rokovacieho poriadku, a aby od 1. februára 2023 vedenie univerzity prevzal riadne zvolený rektor,“ dodala predsedníčka Plašienková.

Univerzita plánuje verejné vypočutie kandidátov tak, aby celý proces prebehol maximálne otvorene a transparentne.