UK budúci týždeň prerokuje návrh na vyhlásenie rektorských volieb

Bratislava 16. februára 2022: Na Univerzite Komenského dnes popoludní rokovalo predsedníctvo Akademického senátu UK. Predsedníctvo AS UK požiadalo predsedníčku AS UK o zvolanie mimoriadneho zasadnutia akademického senátu s cieľom vyhlásiť voľby kandidáta na rektora.


Na Univerzite Komenského (UK) volí rektora 66 senátorov a senátoriek. Každú z 13 fakúlt pri voľbách zastupujú traja senátori z radov zamestnancov a dvaja za študentov, plus jeden zástupca nefakultných súčastí.

UK počas ostatných dvoch dekád vypisovala voľby na júnovom zasadnutí Akademického senátu UK (AS UK), poslednom v akademickom roku tak, aby prebehli v novembri volebného roku. Tohto roku však proces volieb komplikuje novela vysokoškolského zákona, ktorú bude v marci schvaľovať parlament. Ustanovenia tohto zákona neumožňujú dodržať tradíciu, podľa ktorej univerzita vypisuje voľby v júni a rektora volí v novembri.

„Dnes ma Predsedníctvo AS UK požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia akademického senátu s cieľom vyhlásiť voľby kandidáta na rektora. Predsedníctvo AS UK navrhlo vyhlásiť voľby kandidáta na rektora na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027 na 18. mája 2022, čo poskytne dostatok času na podávanie návrhov a verejné vypočutie kandidátov. Rozhodnutie o termíne volieb bude závisieť od senátorov a senátoriek nášho Akademického senátu UK,“ povedala predsedníčka AS UK Zlatica Plašienková.

Rokovanie AS UK, na ktorom sa bude o termíne rozhodovať, zvolá predsedníčka senátu na stredu 23. februára 2022. Zasadnutia senátu sú verejné. Z dôvodov maximálnej transparentnosti AS UK zabezpečí online streaming, aby diskusiu a argumenty mohol sledovať ktokoľvek.

„Predsedníctvo zvažovalo rôzne možnosti. Ide o vážne a zodpovedné rozhodnutie. Predsedníctvo vyjadrilo obavy z technických a právnych komplikácií, ktoré by novela v navrhovanom znení mohla priniesť. Zároveň trváme na tom, že ide aj o formu nášho protestu proti novele vysokoškolského zákona,“ dodala predsedníčka Plašienková.