Už tretí rebríček s výborným umiestnením: UK medzi 3 % najlepších univerzít sveta

Bratislava 3. mája 2021: Univerzita Komenského v Bratislave obsadila 609. miesto rebríčka Center for World University Rankings (CWUR), čím sa zaradila medzi 3 % najlepších škôl na svete. Ide o najväčší svetový rebríček univerzít, keďže ako jediný hodnotí takmer 20-tisíc inštitúcií na svete. Tento rok zverejnil zoznam 2000 najlepších.


Univerzita Komenského sa v posledných piatich rokoch stabilne drží v siedmej stovke univerzít, za toto obdobie však stúpla o približne 50 miest. Zároveň je najlepšie hodnotenou slovenskou vysokou školou. Okrem nej sa do rebríčka dostali ďalšie dve vysoké školy, ktoré sú v druhej tisícke.

Rebríček CWUR meria kvalitu vzdelávania, zamestnanosť absolventov, kvalitu pedagógov a výkonnosť výskumu na základe 4 indikátorov:

  • kvalita vzdelávania – meraná počtom absolventov univerzity, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia v pomere k veľkosti univerzity (25  %),
  • zamestnanosť absolventov – meraná počtom absolventov, ktorí sú vo vrcholových riadiacich pozíciách firiem v svetových firmách v pomere k veľkosti univerzity (25  %),
  • kvalita pedagógov – meraná počtom akademikov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia (10  %),
  • výkonnosť výskumu – meraná počtom vedeckých článkov, kvalitou časopisov, v ktorých sú zverejnené, a citáciami (40 %).

Tieto dáta zbiera nezávisle od prieskumov a dát dodaných univerzitami. Rebríček je jedným z viacerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia univerzity po celom svete.

V rebríčku vedú americké univerzity – Harvardská univerzita, MIT – Massachusetts Institute of Technology a Stanfordská univerzita.

V aktuálnom období vyšli aj ďalšie svetové rebríčky univerzít, medzi nimi Round University Ranking, ktorý zaradil UK na 404. miesto na svete, a THE Impact Rankings, kde UK patrí 301. – 400. miesto. V Šanghajskom rebríčku sa UK nachádza na 601. – 700. mieste. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 572. miesto a v QS World University Rankings je na 701. – 750. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Ranking) dosiahla významný úspech v predmete fyzika, keď sa v roku 2020 umiestnila na 252. priečke vo svete. Rebríček THE WUR zaraďuje UK na 1001.+ miesto.