UK stúpa v rebríčku QS World University Rankings

Bratislava 11. júna 2021: V stredu vyšli výsledky hodnotenia univerzít podľa rebríčka QS World University Rankings na rok 2022. Univerzita Komenského obsadila 651. – 700. priečku. Posledné dva roky v rebríčku stúpa, oproti minulému roku o 50 miest.


Najlepšími univerzitami sveta sú tri americké a dve britské školy – Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge a Harvard University.

Univerzita Komenského sa v rebríčku stabilne umiestňuje od roku 2015. Okrem UK sa v rebríčku umiestnilo ďalších päť slovenských škôl. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach sa spomedzi nich umiestnila najvyššie, na 601. – 650. mieste. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline sa umiestnili zhodne na 801. – 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre obsadila 1001. – 1200. priečku.

„Akademické rebríčky sú len orientačným indikátorom kvality univerzít. Často zahŕňajú kritériá, ktoré nemajú s reálnou kvalitou pedagogickej a vedeckej činnosti veľa spoločné. V tomto prípade majú napríklad vysokú váhu údaje z medzinárodných ankiet. Dáta za publikácie pokrývajú obdobie rokov 2015 – 2019 a citácie sú za roky 2015 – 2020. Preto nie je až také dôležité sledovať aktuálne umiestnenie ako skôr dlhodobé trendy. V každom prípade nás teší, že naša univerzita už druhý rok po sebe stúpa, za dva roky o 100 miest. Zároveň sme radi, že sa do najlepšej tisícky univerzít sveta dostali okrem nás aj štyri ďalšie slovenské výskumné univerzity,“ povedala prorektorka UK pre kvalitu Viera Štvrtinová. „Je to dôkaz, že slovenskí absolventi stredných škôl môžu kvalitné vzdelanie získať aj doma,“ dodala.

Rebríček QS WUR hodnotí vysoké školy podľa šiestich kritérií s rôznou váhou: reputácia výskumu (40 %), pomer počtu študentov na učiteľa (20 %), pomer počtu citácií Scopus na pracovníka (20 %), reputácia medzi zamestnávateľmi (10 %), pomer počtu zahraničných študentov (5 %) a pomer počtu zahraničných učiteľov (5 %). V hodnotení podľa predmetov dosiahla Univerzita Komenského zaujímavé umiestnenie vo fyzike a astronómii – 401. – 450. miesto, v medicíne 501. – 550. miesto a v biologických vedách 551. – 600. miesto. V čiastočnom rebríčku QS EECA University Ranking hodnotiacom východnú Európu a strednú Áziu má Univerzita Komenského 51. miesto zo 400 vysokých škôl.

QS World University Rankings hodnotí univerzity od roku 2004 v spolupráci s analytikou od Elsevier. Tento rok zverejnil rebríček zoznam 1300 najlepších univerzít.

Vo viacerých významných akademických rebríčkoch hodnotiacich kvalitu vzdelávania a vedecko-výskumnú činnosť sa Univerzita Komenského umiestňuje ako najlepšia a väčšinou aj ako jediná slovenská univerzita. Nedávno vyšiel rebríček Center for World University Ranking (CWUR), v ktorom UK obsadila 609. priečku. Round University Ranking zaradil UK na 404. miesto na svete a THE Impact Rankings na 301. – 400. miesto. V Šanghajskom rebríčku sa UK nachádza na 601. – 700. mieste. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 572. miesto. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Ranking) dosiahla významný úspech v predmete fyzika, keď sa v roku 2020 umiestnila na 252. priečke vo svete. Rebríček THE WUR zaraďuje UK na 1001.+ miesto.