Cez reálne hrozby ku skutočným správam s Mattom Apuzzom

Bratislava 18. októbra 2021: Trojnásobný víťaz Pulitzerovej ceny Matt Apuzzo prichádza na Univerzitu Komenského v Bratislave. V utorok 26. októbra 2021 o 16.00 h predstúpi pred publikum v Aule UK na Šafárikovom námestí s prednáškou s názvom Cez reálne hrozby ku skutočným správam.


Reportér denníka The New York Times sa vo svojom príhovore zameria na politické útoky proti novinárom a ďalšie nebezpečenstvá, ktoré hrozia slobodným médiám. Matt Apuzzo sa osobne dostal do situácie, keď mu úrady za Obamovej aj Trumpovej vlády zhabali záznamy z telefónu. Podobné zásahy do práce žurnalistov môžu podľa neho okrem slobody médií ohroziť aj samotnú podstatu demokratického systému.

Matt Apuzzo pôsobí ako medzinárodný korešpondent The New York Times a investigatívny novinár v Bruseli. Venuje sa najmä problémom okolo presadzovania práva, národnej bezpečnosti a spravodajským službám. Niekoľko rokov pôsobil v agentúre Associated Press, vyučoval žurnalistiku na Georgetownskej univerzite a spolu s Adamom Goldmanom napísal knihu Enemies Within o tajných špionážnych jednotkách v islamskej teroristickej sieti. Pulitzerovu cenu prvýkrát získal v roku 2012 za reportáž o sledovacích taktikách newyorského policajného oddielu voči moslimskej komunite. V roku 2018 bol ocenený za články o ruskom vplyve na volebnú kampaň Donalda Trumpa a napokon tento rok bol v tíme ocenených autorov za reportáž o vývoji a dôsledkoch šírenia pandémie vírusu COVID-19.

Vstup na prednášku je zdarma, je však potrebné zaregistrovať sa na www.uniba.sk/apuzzo. Podujatie je na základe odporúčania hygienikov organizované v režime Kompletne zaočkovaní, bude tlmočené a zároveň bude naživo streamované na www.nadaciatatrabanky.sk/apuzzo.

Prednášku amerického novinára prináša v rámci programu Pulitzer Prize Lecture Series Nadácia Tatra banky v spolupráci s Petit Academy a Univerzitou Komenského v Bratislave.

„Veríme, že iba múdri a vzdelaní ľudia dokážu našu spoločnosť kultivovať, preto medzi hlavné strategické oblasti Nadácie Tatra banky patria umenie, vzdelávanie a digitálne inovácie. Dlhodobo sa snažíme prispievať k zvyšovaniu úrovne vzdelávania na Slovensku. Aj z tohto dôvodu už viac ako desať rokov prinášame inšpiratívne prednášky s významnými držiteľmi Nobelovej a Pulitzerovej ceny. Je pre nás veľkou cťou, že tento rok prijal naše pozvanie trojnásobný víťaz Pulitzerovej ceny Matt Apuzzo. Jeho prednáška ,Cez reálne hrozby ku skutočným správamʻ sa bude zaoberať vysoko aktuálnou témou, a preto verím, že zaujme aj širokú verejnosť,“ povedal Michal Liday, predseda správnej rady Nadácie Tatra banky.

Matt Apuzzo prichádza na Slovensko v čase, kedy mnohí ľudia získavajú informácie z neoverených zdrojov a politici pravidelne útočia na novinárov. Cez svoje osobné skúsenosti poukazuje na to, že nezávislé a dôveryhodné spravodajstvo čelí hrozbám aj v USA. Pomáha nám pochopiť, že oslabovanie médií je jedným zo základných prvkov boja tých, čo chcú získať pre seba neobmedzenú moc,“ reaguje Ján Pallo, predseda správnej rady nadácie Petit Academy.

„Rozmáhajúca sa neúcta k vedeckým či fakticky podloženým informáciám si dnes žiada kvalitnú a nezávislú žurnalistiku. Cením si, že na pôde Univerzity Komenského privítame práve Matta Apuzza, novinára a trojnásobného nositeľa prestížnej Pulitzerovej ceny, ktorý často čelil nebezpečenstvu, no napriek tomu sa nevzdal a jeho práca je dnes dôkazom, že kvalitná poctivá žurnalistika dokáže zlepšovať svet,“ hovorí Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia, ktorá prostredníctvom programov a grantov prináša inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporuje najlepších študentov a vytvára atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Hlavnou ambíciou Nadácie Tatra banky je poskytovať priestor najlepším, aby sa mohli dostať ešte ďalej. Aktivity Nadácie sa okrem vzdelávania sústreďujú aj na oblasť podpory umenia, vzdelania a digitálnych technológií. Od svojho vzniku v roku 2004 rozdelila už viac ako 8,5 milióna eur. Jedným z programov Nadácie Tatra banky zameraných na podporu vzdelania sú Pulitzer Prize Lecture Series a Nobel Prize Lecture Series. V rámci tohto programu sa doposiaľ podarilo na Slovensku privítať 6 nositeľov Pulitzerovej ceny a 7 nositeľov Nobelovej ceny. Medzi ďalšie aktivity Nadácie Tatra banky patria otvorené grantové programy, každoročné udeľovanie Ceny Nadácie Tatra banky za umenie a zamestnanecké programy.

Nadácia Petit Academy už niekoľko rokov spoluorganizuje projekt SME V ŠKOLE, do ktorého sa zapojili tisícky detí zo všetkých regiónov Slovenska. Jej cieľom je rozvoj vzdelávania a jeho prepojenie s praxou; zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora poznávania kultúr a regiónov; zabezpečovanie multikultúrneho dialógu, transferu vedomostí a skúseností zo zahraničia na Slovensko a naopak, zvyšovanie informovanosti o aktuálnom dianí aj zabezpečovanie zlepšenia prehľadu o stave spoločnosti.

Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska výskumná univerzita. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu. UK je výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Viacerí študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov či sa zúčastňovať na odborných stážach aj v zahraničí. Každoročne vysiela do zahraničia najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl a prijíma aj najviac študentov z celého sveta, najviac z Nemecka, Nórska, Grécka, Iránu, Rakúska či Islandu.