Začali sa promócie

Bratislava 28. júna 2021: Dnes sa v Aule Univerzity Komenského po dvoch rokoch začali slávnostné promócie absolventov. Do konca júla si diplom prevezme okolo 2000 absolventov magisterského a doktorského štúdia. Vzhľadom na pandémiu sa konajú v upravených hygienických a kapacitných podmienkach a podľa skráteného scenára.


Promócie odštartovali absolventi Fakulty managementu UK, ktorí si ako prví od začiatku pandémie v slávnostnej atmosfére prevzali diplom o absolvovaní štúdia na najväčšej slovenskej univerzite, a to za účasti rektora UK Mareka Števčeka. „Som veľmi rád, že nám aktuálna priaznivá epidemiologická situácia umožňuje zrealizovať promócie pre tých študentov, ktorí o to majú záujem. Viem, že to pre mnohých študentov a ich blízkych veľa znamená. Preto som sa rozhodol, že po minuloročných zrušených promóciách, pristúpime k tejto tradícii i keď s upravenými podmienkami,“ hovorí rektor UK.

V priestoroch Auly UK je aktuálne dovolená kapacita maximálne 150 osôb, preto naraz môže promovať najviac 40 absolventov. Každý promovaný môže mať najviac dvoch hostí. 30 osôb tvoria reprezentanti univerzity – rektor, ktorého môže zastupovať prorektor, dekan, prodekani, zástupcovia katedry alebo ústavu, pedel nesúci žezlo a organizátori zo študijných oddelení. Niektoré fakulty sa rozhodli organizovať promócie bez hostí, čo im umožňuje odovzdať diplom naraz aj viac ako 40 absolventom. Rúška sú povinné, promujúci si ich môžu zložiť len počas obradu sľubu a preberania diplomu.

Rodina či priatelia, ktorí sa nebudú môcť obradu zúčastniť, môžu sledovať online živý prenos z Auly UK, ktorý zabezpečí univerzita na svojom YouTube kanáli v reálnom čase konania. Záznamy zo všetkých tohtoročných promócií zostanú naďalej prístupné.

Počas júna a júla odpromujú absolventi desiatich z trinástich fakúlt UK – lekári z Bratislavy a Martina, filozofi, pedagógovia, prírodovedci, farmaceuti, manažéri, evanjelici, „mat-fyzáci“ a telocvikári. Program sa do konca leta ešte bude meniť, keďže mnohí študenti sa odhlasujú.

Počas slávnostného obradu promócií zaznie slovenská hymna a študentská hymna Gaudeamus Igitur. Študenti vyslovením formulácie spondeo ac polliceor sľubujú na rektorovo žezlo podporovať záujmy svojej alma mater, nezneuctiť získanú hodnosť a že ich úsilie nebude motivovať zisk, ale šírenie pravdy.

Obradný charakter promócie určuje aj oblečenie, ktoré by malo byť slávnostné. Ženy môžu zvoliť šaty zahaľujúce plecia a nie kratšie ako mierne nad kolená. Nevyhnutnosťou sú tenké pančuchy a topánky s uzavretou špicou. Pre mužov je najvhodnejší oblek s viazankou a uzavreté šnurovacie topánky.