Univerzita Komenského vstupuje do akademického roka s novou vizuálnou identitou

Bratislava 13. augusta 2021: Od 1. septembra 2021 plánuje Univerzita Komenského používať nové logo, ktoré zobrazuje budovu na Šafárikovom námestí. Návrh pomohlo univerzite pripraviť štúdio GoBigname. Kreatívny riaditeľ tohto štúdia Michal Pastier bol zaradený medzi Top 100 európskych inovátorov podľa Google a Financial Times a s vyše 200 kreatívnymi oceneniami patrí medzi najoceňovanejších tvorcov v regióne. Historický znak s Jánom Amosom Komenským bude univerzita naďalej používať pri špeciálnych príležitostiach.


13. 08. 2021 12.10 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou slovenskou univerzitou. Logo s vyobrazením Jána Amosa Komenského používa od roku 1969. V roku 2008 prešlo toto logo redizajnom a začalo sa používať v dvoch ďalších verziách, spredu a z profilu. V roku 2018 k nemu pribudlo logo storočnice s vyobrazením hlavnej budovy. Po ukončení osláv storočnice vyvstala otázka, ktoré z týchto symbolov by si mala univerzita ponechať a ako ich zladiť dohromady.

„Vyštudoval som Katedru marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK a roky sme s kolegami diskutovali o potrebe reprezentatívejšej komunikácie našej univerzity. Preto ma táto iniciatíva Univerzity Komenského v Bratislave veľmi potešila,“ povedal Michal Pastier, kreatívny riaditeľ agentúry GoBigname, ktorá redizajn pripravila. „Spolu s profesionálmi ako Ondrej Jób, držiteľom typografického ocenenia TDC Certificate of Typographic Excellence New York, alebo špičkovým grafikom Rudolfom Letkom sme pre univerzitu vytvorili novú vizuálnu filozofiu. Základom je monolineárne prevedenie, ktoré umožní kombinovať logo s rôznymi podkladmi. Na rozdiel od doterajších znakov je vhodné pre prezentáciu v online svete, kde sa v súčasnosti presúva čoraz viac komunikácie,“ dodal Pastier.

Súčasťou celého projektu je zmena univerzitného loga, redizajn log 13 fakúlt a 8 súčastí, nový súbor typografických nástrojov, redizajn farebnej škály, nastavenie vizuálneho jazyka pre komunikáciu v sociálnych sieťach, a množstvo šablón pre základné dokumenty a aplikácie. Univerzita si od zmeny sľubuje hlavne väčšiu rozpoznateľnosť značky a sprehľadnenie komunikácie.

„Nová vizuálna identita stavia na klasických symboloch našich fakúlt a univerzity, a zároveň vyjadruje rešpekt k tradíciám. Prezentujeme sa formou, ktorá nám umožní odlíšiť sa a vizuálne prepojiť celú univerzitu,“ povedal prorektor Univerzity Komenského Radomír Masaryk, ktorý celý projekt koordinoval. „Chceme, aby naše publikácie, stánky na akademických veľtrhoch, pozvánky na akcie, či iné dokumenty jasne komunikovali príslušnosť k najväčšej slovenskej univerzite.“

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo zavŕšiť dvojročné úsilie, a že dnes už môžeme našim študentom, zamestnancom i širokej verejnosti predstaviť novú, modernú vizuálnu identitu Univerzity Komenského. Nová vizuálna identita prichádza v pohnutých a bezprecedentných časoch pandémie. Je však výsledkom  desiatok stretnutí na rôznych fórach univerzity a stoviek hodín práce nielen agentúry GoBigname, ale aj tímu pod vedením prorektora Masaryka. Všetkým zainteresovaným chcem aj touto cestou poďakovať - podarilo sa vám zhmotniť abstraktnú ideu o vytvorení atraktívneho vizuálu a posilňovaní univerzitnej jednoty“, povedal rektor univerzity Marek Števček. „Práve dnes, možno viac ako inokedy, je potrebné zosúladiť obsah a formu našej práce, našich výsledkov, našej akademickej obce... Špičkovú vedu a kvalitné vzdelávanie musíme adekvátne prezentovať, a aj keď každá zmena sa nezaobíde bez menšej či väčšej rezistencie, som presvedčený, že nové logo prinesie pozitívnu odozvu a podporí naše vytrvalé úsilie o podporu kvality a budovanie univerzitnej hrdosti.“