UK hľadá partnerov do Mlynskej doliny

Bratislava 24. septembra 2021: Univerzita Komenského v Bratislave vypísala tri verejné súťaže na prevádzku priestorov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra v Mlynskej doline. Nájomcovia sa môžu prihlásiť do 30. septembra, resp. v prípade jednej súťaže do 15. októbra 2021.


Súťaže sa týkajú prevádzky zábavno-kultúrneho centra, prevádzky multifunkčného priestoru s ponukou občerstvenia a prenájmu vysokoškolskej jedálne so zabezpečením stravovania. Vo výberovej komisii, ktorá vyhodnotí predložené návrhy, majú zastúpenie aj študenti UK.

„Zmluvné vzťahy s predchádzajúcimi problematickými nájomcami, ktorí dlhodobo univerzite neplatili, sa skončili. Po dlhých prieťahoch dlžníci konečne vypratali naše priestory. Preto UK mohla až teraz začať riešiť túto otázku. Nedávno sme preto vypísali otvorenú a transparentnú súťaž,“ približuje rektor UK Marek Števček.

Univerzita hľadá partnera na prevádzku priestoru multifunkčného charakteru s ponukou občerstvenia (kaviareň/bar/gastro), ktorá poskytne možnosti pre rozvoj komunitného života. Lehota na prihlasovanie je do 30. septembra.

Prevádzka zábavno-kultúrneho centra s ponukou rýchleho občerstvenia je ďalšou, pre ktorú UK hľadá partnera. Prihlásiť sa je možné do 15. októbra.

Tohto roku sa univerzita rozhodla ďalej neprevádzkovať jedáleň Venza vlastnými silami. Gastro je špecifický segment, ktorý si žiada odborné skúsenosti a profesionálny prístup. Spolupráca s partnermi zvonka sa univerzite osvedčila pri iných veľkých reštauráciách. Záujemcovia o prevádzku jedálne sa môžu prihlásiť do 30. septembra.

Vo všetkých troch prípadoch budú súčasťou výberovej komisie aj zástupcovia študentov, ktorých nominuje študentská časť Akademického senátu UK.

Viac informácií: https://mlyny.uniba.sk/sluzby/verejne-sutaze/