COVID-19 ovplyvnil aj nákupné správanie Slovákov a Sloveniek

Bratislava 10. augusta 2021: Viac ako polovica spotrebiteľov na Slovensku zmenila počas pandémie COVID-19 nákupné správanie. Ukázal to výskum vedcov z Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied.


V snahe o zastavenie šírenia vírusu boli spotrebitelia nútení svoje dovtedy typické činnosti a s nimi spojené správanie zmeniť. Tím vedcov z Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied uskutočnil prieskum percepcií spotrebiteľov na zmenené vzorce spotreby počas pandémie COVID-19. V dvoch fázach realizovaných v novembri 2020 a v júni 2021 sa doň zapojilo 1004 a 1006 respondentov.

Výsledky ukázali, že počas pandémie sa nákupné správanie zmenilo viac ako polovici spotrebiteľov na Slovensku. Najčastejšie išlo o zmenu frekvencie nakupovania, kedy viaceré malé nákupy nahradil jeden veľký. Tento spôsob nakupovania bol príznačný najmä pre domácnosti s čistým mesačným príjmom 1 800 € a viac ako aj pre respondentov vo vekovej kategórii nad 65 rokov. Naopak, spotrebitelia vo vekovej kategórii 35 – 44 rokov značne zvýšili frekvenciu svojho nákupu.

Nielen v začiatkoch pandémie spotrebitelia podľahli tzv. panickému nakupovaniu a začali náhle nakupovať do zásoby. Kým v novembri 2020 tvorila táto skupina spotrebiteľov 33 %, v júni 2021 to bolo 36 % (prevažne ženy). Vo zvýšenej miere do zásoby nakupovali spotrebitelia vo veku 18 – 24 rokov. Rovnako nadpriemerne nakupovali aj spotrebitelia vo vekovej kategórii 65 a viac rokov. Výsledky tiež ukázali, že takýto typ konania súvisí aj s rodinným stavom spotrebiteľov. Kým slobodní nakupovali do zásoby podpriemerne vzhľadom na celú vzorku respondentov, ženatí/vydaté nakupovali do zásoby viac ako ukazovali očakávané hodnoty. Medzi najčastejšie dôvody, ktoré respondentov viedli k tomuto rozhodnutiu, boli obavy z budúcnosti, vypredania tovaru či zo zatvorených obchodov. Zmena nastala aj v prechode z kamenných predajní do online priestoru. Približne desatina respondentov uviedla, že nakupovala častejšie cez internet ako pred pandémiou. Z výsledkov však tiež vychádza, že práve táto zmena sa stane tzv. „novým normálom“. Vyše 20 % spotrebiteľov totiž uviedlo, že plánuje túto zmenu aplikovať aj po skončení pandémie a svoje nákupy vybaví z pohodlia domova.

 

Autori prieskumu:

Mgr. Kristína Bilková, PhD. (Geografický ústav SAV)

Doc. RNDr. František Križan, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK)

Mgr. Milan Zeman (Sociologický ústav SAV)