Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry

Bratislava, 29. marca 2011: V týždni od 4. do 9. apríla 2011 organizuje Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) unikátny projekt, prvý svojho druhu na Slovensku, Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry – TyFaVKa 2011.


29. 03. 2011 08.25 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Jeho cieľom je predstaviť fakultu ako lídra farmaceutického vzdelávania na Slovensku, prepojiť edukačné a propagačné aktivity fakulty a jej partnerov či poskytnúť platformu na diskusiu o nových výzvach a trendoch vo farmaceutickom vzdelávaní.

Týždňom farmaceutického vzdelávania a kariéry si FaF UK pripomína 70. výročie založenia slovenského farmaceutického vysokého školstva. V roku 1941 bol vydaný prvý študijný a skúšobný poriadok štúdia farmácie na najstaršej slovenskej univerzite – Univerzite Komenského v Bratislave.

TyFaVKa 2011 je určená nielen študentom, ale aj lekárnikom z praxe a ostatným farmaceutickým odborníkom. „Program ponúka študentom príležitosť zúčastniť sa špecifických kurzov, kde si rozšíria svoje vedomosti v rozmanitých oblastiach farmaceutických činností, v rámci Farmaceutického trhu práce môžu získať informácie o svojich kariérnych možnostiach od potenciálnych zamestnávateľov zo sféry farmácie a zdravotníctva, na Majstrovstvách v lekárenskej komunikácii si môžu zasúťažiť a overiť si svoje profesionálne schopnosti a na Študentskej vedeckej konferencii si môžu vypočuť prezentácie svojich kolegov, alebo aj predstaviť výsledky vlastných výskumov,“ uviedol prvý prodekan FaF UK doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

Súčasťou programu TyFaVKa 2011 sú aj semináre pre lekárnikov z praxe a pedagogická konferencia o novom študijnom programe, ktorý sa na fakulte pripravuje. „Na nej plánujeme otvoriť diskusiu o aktuálnych nárokoch na náš produkt – absolventa farmácie, s cieľom zabezpečiť, aby absolvent našej fakulty bol vzdelaným a profesionálne sebavedomým partnerom pre lekárov a ostatných odborníkov,“ doplnil doc. J. Klimas.

Prvý ročník projektu TyFaVKa 2011 sa začína v pondelok 4. apríla 2011 aktivitou Vaše srdce – metodika biochemických meraní v lekárni.  Podrobný program je k dispozícii na webovej stránke FaF UK: TyFaVKa 2011