V Komenského zbierke kníh sa vyzbieralo viac ako 2 000 kníh pre deti a mládež

Bratislava, 6. apríla 2011: Najstaršia slovenská univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave (UK), zorganizovala v týždni od 28. marca do 1. apríla 2011 prvú celouniverzitnú zbierku kníh pre deti z detských domovov, nemocníc a sociálnych zariadení - Komenského zbierku kníh.


06. 04. 2011 09.34 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Do Komenského zbierky kníh sa mohli zapojiť študenti všetkých trinástich fakúlt UK – dvanástich bratislavských a jednej martinskej. Počas uvedeného týždňa priniesli do fakultných knižníc 2 036 kníh pre deti a mládež. „Ide o  vôbec prvú knižnú zbierku na celouniverzitnej úrovni, ktorou sme si pripomenuli mesiac knihy. Cieľom Komenského zbierky kníh však bola v prvom rade humánna myšlienka – potešiť knihou ako symbolom poznania deti v nemocniciach, detských domovoch či sociálnych zariadeniach,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

Najviac kníh – až 411 – sa vyzbieralo na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Lekárska fakulta UK prispela do Komenského zbierky kníh 410 detskými knižkami. Treťou fakultou UK, ktorá vyzbierala najviac kníh, bola Prírodovedecká fakulta UK s  366 knihami. Z radov študentov priniesla najväčší „príspevok“ do zbierky (40 kníh) študentka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. V zbierke dominovali knihy detských rozprávok a beletria pre mládež, v menšej miere i leporelá, encyklopédie, cudzojazyčná detská literatúra či maľovanky. „Milým zážitkom, ktorého sme boli svedkami v Ústrednej knižnici Filozofickej fakulty UK, bola návšteva jednej staršej dámy, ktorá nebola ani absolventkou, ani zamestnankyňou Univerzity Komenského. O zbierke sa dozvedela z médií. Táto myšlienka ju nadchla až natoľko, že sa k nám prišla informovať, či sa môže do zbierky zapojiť a priniesť detskú literatúru,“ zhodnotila Komenského zbierku kníh riaditeľka Akademickej knižnice UK PhDr. Daniela Gondová.

Vyzbierané knihy rozdelí v najbližších dňoch Univerzita Komenského pre vybrané detské domovy, nemocnice a sociálne zariadenia. Na rozprávky či beletriu sa môžu tešiť napríklad detskí pacienti Univerzitnej nemocnice Martin či Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, ale i deti z centier občianskeho združenia Úsmev ako dar či z Detského domovu Studienka v Bratislave.

V zbierke dominovali obrázkové detské knihy.

Foto: Oddelenie vzťahov s verejnosťou UK