Slávnostné odovzdávanie Grantov UK

27. apríla 2011 (streda) o 11.00 hod. v Aule UK (Šafárikovo nám., Bratislava)


26. 04. 2011 09.12 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., odovzdá zajtra - v stredu 27. apríla 2011 o 11.00 hod. v Aule UK Granty Univerzity Komenského.

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje už pätnásty rok Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov UK. V tomto roku podporila UK 284 projektov z celkového počtu 580 podaných žiadostí.