Slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov fakúlt UK

17. marca 2011 o 11.00 hod. v Aule UK


02. 03. 2011 08.45 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Akademický senát Univerzity Komenského a vedenie Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozývajú na

SLÁVNOSTNÚ  INAUGURÁCIU

rektora Univerzity Komenského a dekanov fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave.

Slávnostný inauguračný akt sa uskutoční dňa 17. marca 2011 o 11.00 hod. v Aule Univerzity Komenského na spoločnom verejnom zasadnutí Vedeckej rady a Akademického senátu Univerzity Komenského, vedeckých rád a akademických senátov jej fakúlt.