Medzinárodná vedecká konferencia EBF UK

5. - 6. máj 2011, Aula Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK


28. 04. 2011 21.22 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Katedra Novej zmluvy Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
Vás pozýva
na medzinárodnú vedeckú konferenciu
na tému

Pavlovo učenie o ospravedlnení v kontexte
židovsko-kresťanského dialógu

v rámci vedecko-výskumného projektu
VEGA č. 1/0107/10 s názvom
Corpus Paulinum ako paradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej spoločnosti

Termín konania konferencie:
5. – 6. máj 2011

Miesto konania konferencie:
Aula Evanjelickej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave,
Bartókova 8, 811 02 Bratislava

Konferencia sa bude konať v anglickom jazyku.

 

Pozvánka na konferenciu

Pozvánka v anglickom jazyku: Invitation (English language)