Fakulta telesnej výchovy a športu UK otvorila Golfové akademické centrum

Bratislava, 25. marca 2011: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) v spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou dnes slávnostne otvorila Golfové akademické centrum, jediné svojho druhu na Slovensku. Na otvorení sa zúčastnili prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, prezident Slovenskej golfovej asociácie Ľudovít Ujhelyi, ako aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predstavitelia FTVŠ UK a významní slovenskí golfisti.


25. 03. 2011 15.14 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Nové centrum poskytne profesionálne podmienky na výučbu golfu nielen ako samostatného povinne voliteľného predmetu, ale aj samostatnej špecializácie v rámci študijného programu trénerstvo. Štúdium golfu bolo doteraz možné absolvovať len v zahraničí. Dnes otvorené Golfové akademické centrum umožní plnohodnotnú indoorovú formu výučby i na Slovensku.

Golfové akademické centrum vzniklo v priestoroch bývalej kuchyne fakulty (Lafranconi, Bratislava - Staré mesto). „V nevyužitých priestoroch boli v priebehu jedného roka vybudované tri golfové simulátory, na ktorých je možné trénovať odpaly do diaľky a hru na približne 30 golfových areáloch vo svete. Učebňa je vybavená základnou didaktickou technikou,“ uviedol doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD., prodekan FTVŠ UK. V golfovom centre sa nachádza šesť stanovíšť na odpaly – tri na prízemí a tri na poschodí, ako i šatňa a sociálne zariadenie.

V aktuálnom akademickom roku 2010/2011 bude centrum slúžiť na výučbu golfu ako povinne voliteľného predmetu, ktorú bude fakulta realizovať od 1. apríla 2011 v spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou. „Golfové akademické centrum poskytne priestor aj v rámci Trénerskej akadémie, teda školení trénerov a inštruktorov golfu 1. až 3. kvalifikačného stupňa, ako i Učiteľskej akadémie, čiže ďalšieho vzdelávania učiteľov telesnej výchovy a športu. Okrem toho bude centrum prístupné aj verejnosti,“ uviedol doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., dekan FTVŠ UK. V centre budú prebiehať aj tréningy reprezentácie SR a napríklad i  Majstrovstvá Slovenska v mládežníckych kategóriách.

Kompletné vybudovanie a zariadenie centra bolo financované zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, z vlastných zdrojov fakulty, ako aj zo zdrojov Slovenskej golfovej asociácie.

Golfové akademické centrum spoločne otvorili (zľava) dekan FTVŠ UK Miroslav Holienka, prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, prezident Slovenskej golfovej asociácie Ľudovít Ujhelyi a prodekan FTVŠ UK Ľubor Tománek.

Najlepšia amatérska hráčka golfu na Slovensku Natália Hečková predvádzala prácu s golfovými simulátormi.

Dominik Jezerčák, študent 1. ročníka FTVŠ UK, na simulátore v Golfovom akademickom centre.