UK ako jediná slovenská univerzita v rebríčku NTU Ranking

Bratislava 13. októbra 2020: Univerzita Komenského v Bratislave dosiahla významný úspech v rebríčku NTU Ranking. V predmete fyzika sa vo svete umiestnila na 252. mieste a oproti minulému roku si polepšila o 18 miest. NTU Ranking porovnáva vedeckú aktivitu svetových univerzít založenú striktne na akademických publikáciách z troch pohľadov – produktivita výskumu, dosah výskumu a excelentnosť výskumu. V rebríčku sa vyskytuje ako jediná slovenská univerzita.


Tento rok NTU ranking (National Taiwan University Ranking) ponúka celkové hodnotenie vysokých škôl spolu s hodnotením v šiestich odboroch a 24 predmetoch. Celkovo sa UK umiestňuje na 601. – 650. mieste, čo je oproti minulému roku postup zo 651. – 700. miesta. Podľa odboru dosiahla umiestnenie v prírodných vedách, a to 401. – 450. miesto a potvrdila postavenie z minulého roka.

Rebríček vedú Harvardská univerzita, Stanfordská univerzita a Univerzita v Toronte. Z českých univerzít sa do rebríčka dostali tri univerzity – Univerzita Karlova v Prahe (200. miesto), Masarykova univerzita v Brne (651. – 700. miesto) a České vysoké učení technické v Prahe (701. – 750. miesto).

V rámci kritéria produktivita výskumu skúma rebríček počet publikácií za posledných 11 rokov a ich počet za posledný rok. Dosah výskumu prihliada na počet citácií za posledných 11 rokov a ich počet za posledné dva roky, ako aj priemerný počet citácií za 11 rokov. Najvýznamnejším kritériom s váhou 40 % je excelentnosť výskumu, ktoré berie do úvahy H-index, počet vysoko citovaných publikácií a tiež počet článkov vo vysoko impaktovaných časopisoch za posledný rok.

Univerzita Komenského sa ako jediná slovenská univerzita umiestňuje aj v ďalších rebríčkoch hodnotenia. Tento rok sa v Šanghajskom rebríčku nachádza na 601. – 700. mieste. Vo svetovom rebríčku Round University Ranking je aktuálne na 394. mieste. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 563. miesto a v QS World University Rankings je na 701. – 750. mieste.