Bratislava privíta špičkovú konferenciu psychológie zdravia

Bratislava 31. januára 2020: Psychológovia zdravia z celého sveta sa v dňoch 25. – 29. augusta 2020 stretnú v Bratislave na prestížnej každoročnej konferencii Európskej spoločnosti pre psychológiu zdravia (European Health Psychology Society, EHPS). Spoluorganizátorom tohto ročníka je Univerzita Komenského v Bratislave. Záštitu nad prestížnym vedeckým podujatím prevzal primátor Bratislavy Matúš Vallo a rektor UK Marek Števček. Výskumníci venujúci sa skúmaniu zdravia môžu prihlásiť ústny príspevok alebo poster do 14. februára.


Psychológia zdravia skúma nielen psychologické faktory, ktoré vplývajú na udržanie zdravia, ale aj zvládanie ochorení či ich subjektívne prežívanie. Výskumníčky a výskumníci sa zaoberajú bariérami v komunikácii medzi pacientmi a lekármi, strachom z lekárskych zásahov, odmietaním očkovania, alebo aj snahám zmeniť životný štýl. Témou tohto ročníka bude mapovanie nových území: psychológia zdravia je čoraz dôležitejšou disciplínou a prináša vedecké postupy aj tam, kde sa doteraz postupovalo intuitívne.

Medzi kľúčovými rečníkmi bude Mariët Hagedoorn z holandského Univerzitného zdravotníckeho centra Groningen, ktorá bude hovoriť o často prehliadanej oblasti vzťahov medzi chronicky chorými a ich opatrovateľmi. Daryl O´Connor z britskej Univerzity v Leeds ozrejmí účinky stresu ako tichého zabijaka. Geert Crombez z belgickej Univerzity v Gente prednesie príspevok na tému úlohy psychológie pri výskume chronickej bolesti. Domácu scénu zastúpi Andrea Madarasová Gecková z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá spolu s klinickým psychológom Dušanom Selkom spoluzakladala oblasť psychológie zdravia na Slovensku. Vystúpi s témou výskumu príbehov pacientov v online prostredí.

„Na slovenskej kandidatúre pracujeme od roku 2015. Som rád, že po mestách ako Aberdeen, Padova, Galway či Dubrovník privíta Bratislava stovky svetových odborníkov a odborníčok na psychológiu zdravia. Verím, že pripravíme obsahovo hodnotný a kvalitný ročník,“ povedal Radomír Masaryk, predseda organizačného výboru EHPS 2020.

„Táto konferencia je ďalším príspevkom v snahe Univerzity Komenského robiť špičkovú vedu na svetovej úrovni. Ambíciou našej univerzity je prinášať našim výskumníkom, študentom, ale aj verejnosti tie najčerstvejšie vedecké poznatky a otvárať tie najaktuálnejšie odborné témy,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Ďalšie informácie o konferencii nájdete na webstránke EHPS alebo v FB evente.

Európska spoločnosť pre psychológiu zdravia (EHPS) sa venuje šíreniu empirického a teoretického výskumu psychológie zdravia v rámci Európy, ale aj výmene znalostí týkajúcich sa psychológie zdravia medzi rôznymi združeniami a expertmi vo svete.