COVID: AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Permanentný krízový štáb UK včera na základe nových protiepidemických opatrení navrhol režim fungovania po skončení výučbovej časti letného semestra.


Rektor UK Marek Števček požiadal Regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave a v Martine o stanovisko k návrhu. Veríme, že aspoň časť z vás bude môcť čo najskôr prezenčne absolvovať potrebné laboratórne cvičenia či praktiká.

Skúšky aj štátne skúšky budú vo väčšine prípadov prebiehať dištančne, o výnimkách budú informovať fakulty. 

Pre ostatných spustíme proces odubytovania: ak ste podpísali dodatok, internáty sa ozvú s ďalšími informáciami v priebehu najbližších dvoch týždňov, zatiaľ, prosíme, na internáty necestujte. Tešíme sa, že sa situácia zlepšuje! Všetky ďalšie informácie zverejníme, hneď ako získame potrebné stanoviská.

Aktuálna zmena: ubytovaní sa už pri vstupe do internátov nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.