Univerzitu Komenského v Bratislave navštívil rakúsky veľvyslanec

Bratislava, 21. septembra 2011: Pri príležitosti nového akademického roka navštívil Univerzitu Komenského v Bratislave (UK) veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku Dr. Josef Markus Wuketich, ktorého prijali rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.


21. 09. 2011 11.55 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na stretnutí predstavitelia univerzity a rakúsky veľvyslanec hodnotili súčasnú spoluprácu medzi UK a rakúskymi univerzitami. UK má zmluvné vzťahy s univerzitami vo Viedni, Innsbrucku a Grazi, s ďalšími rakúskymi univerzitami spolupracuje v rámci programu Erasmus.

Predstavitelia univerzity sa rozprávali s rakúskym veľvyslancom aj o stave a financovaní vysokého školstva na Slovensku a v Rakúsku. Venovali sa aj aktivitám, ktoré UK realizuje na podporu a rozvinutie rakúsko-slovenských vzťahov. V rámci spolupráce oboch krajín v oblasti vedy a vzdelávania dnes (21. 9. 2011) organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou informačný seminár pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov na tému Možnosti financovania výskumných mobilít.

 

Rakúsky veľvyslanec (vľavo) s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave

 

Vľavo: rektor UK prof. K. Mičieta, prorektor UK doc. Ľ. Šlahor, vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK Mgr. M. Belková; vpravo: rakúsky veľvyslanec Dr. M. Wuketich

 

Foto: Marian Kukan