Univerzita Komenského po siedmich rokoch opäť na veľtrhu vzdelávania Akadémia

Bratislava, 27. septembra 2011: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa po siedmich rokoch opäť zúčastní na veľtrhu vzdelávania Akadémia, ktorý sa bude konať 4. – 6. októbra 2011 v bratislavskej SIBAMAC Aréne NTC.


27. 09. 2011 08.10 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na 15. ročníku najväčšieho vzdelávacieho veľtrhu na Slovensku sa zúčastní všetkých 13 fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave: Právnická fakulta, Lekárska fakulta, Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Pedagogická fakulta, Farmaceutická fakulta, Fakulta telesnej výchovy a športu, Jesseniova lekárska fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Fakulta managementu a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.

Účasť na študentskom veľtrhu bola jedným z mnohých predsavzatí nového vedenia univerzity. „Najväčšia univerzita na Slovensku nemôže chýbať na najväčšom domácom veľtrhu vzdelávania. Verím, že možnosť prísť sa priamo informovať na podmienky štúdia využijú stovky maturantov, ktorí v nasledujúcom akademickom roku rozšíria rady študentov našej univerzity,“ uviedol prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

UK sa naposledy ako celok zúčastnila na veľtrhu Akadémia v roku 2004. V nasledujúcich rokoch tento prezentačný priestor využívali individuálne iba niektoré fakulty univerzity – napr. v roku 2010 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK a Farmaceutická fakulta UK.  „Veľmi nás teší, že na veľtrh sa vracia Univerzita Komenského - ako celok so všetkými fakultami. Prispeje to ku komplexnosti ponuky štúdia pre návštevníkov. O expozíciu UK na podujatí bol zo strany stredoškolákov vždy veľmi veľký záujem, predpokladám, že tento rok nebude výnimkou,“ skonštatovala Ing. Gabriela Eliášová, manažérka veľtrhu. 

Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia bol po prvýkrát organizovaný v roku 1997. Záštitu nad jeho 15. ročníkom, ktorý sa koná súbežne s 13. ročníkom veľtrhu kariéry a turizmu Vapac, prevzali minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál. V uplynulom roku navštívilo veľtrh viac ako 11 500 návštevníkov – študentov.