Predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave navštívili budapeštiansku univerzitu

Predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave (UK) - rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doc. Ľudomír Šlahor sa dňa 28. septembra 2011 zúčastnili na pracovnom stretnutí s vedením Univerzity Eőtvősa Loránda v Budapešti – s rektorom prof. Barnom Mezeyom a prorektorom pre medzinárodné vzťahy prof. Zoltánom Horváthom.


29. 09. 2011 10.57 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

S budapeštianskou univerzitou podpísala UK bilaterálnu zmluvu v roku 1992. Korene vzájomnej spolupráce však siahajú až do roku 1974. Predmetom návštevy bolo zhodnotenie súčasného stavu spolupráce, ktorej súčasťou sú aj početné projekty fakúlt UK. Na stretnutí sa predstavitelia univerzít zaoberali i možnosťou realizácie spoločného doktorandského štúdia oboch univerzít či spoločnou ponukou študijných programov. Predstavitelia sa dohodli aj na ďalších zámeroch v oblasti spolupráce s praxou. Na rokovaní sa nevyhli ani otázkam o financovaní vysokého školstva na Slovensku a v Maďarsku.

Pri príležitosti blížiaceho sa 20. výročia podpisu bilaterálnej zmluvy medzi UK a Univerzitou Eőtvősa Loránda pozval rektor UK vedenie budapeštianskej univerzity na návštevu Bratislavy a UK.