Na UK sa zišli svetoví experti na univerzitné rankingy

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa v dňoch 10. a 11. októbra 2011 uskutočnila medzinárodná konferencia: IREG FORUM: National University Rankings on the Rise.


10. 10. 2011 10.39 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Jej organizátormi boli IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence a Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu Eugen Jurzyca, prezident IREG Observatory Jan Sadlak, člen Valného zhromaždenia ARRA Ferdinand Devínsky a prorektor UK pre rozvoj Ivan Ostrovský.

Minister školstva vo svojom prejave vyzdvihol význam rankingov. "Krajiny OECD financujú vysoké školy prevažne z verejných zdrojov, súkromné zdroje predstavujú menšinu. Preto vlády nutne potrebujú informácie o kvalitách škôl, ktoré využívajú ako nástroj na rozdelenie financií na jednotlivé školy," dodal počas otvorenia podujatia minister E. Jurzyca.

Hlavnými témami konferencie boli trendy v národných hodnoteniach vysokoškolských inštitúcií, vplyv rankingov na národné vzdelávacie systémy a možnosti prepojenia národných a medzinárodných rankingov.

Na podujatí sa zúčastnili poprední svetoví experti na univerzitné rankingy, medzi nimi aj profesor Ying Cheng z Jiao Tong University (Shanghai, Čína), ktorý každoročne pripravuje najprestížnejší rebríček najlepších svetových univerzít - tzv. Šanghajský rebríček, ale aj profesor Bob Morse z US News & World Report (USA), kde bol v roku 1983 vytvorený vôbec prvý univerzitný ranking na svete. Predstavili sa tiež rečníci a spôsoby tvorby národných rankingov z Vietnamu, Kazachstanu či Turecka.

IREG Forum otvoril Jan Sadlak, prezident IREG Observatory.

 

Účastníkom medzinárodnej konferencie sa prihovoril aj Ferdinand Devínsky, člen Valného zhromaždenia ARRA.

 

V mene rektora Univerzity Komenského v Bratislave pozdravil účastníkov podujatia Ivan Ostrovský, prorektor UK pre rozvoj.

 

Na otvorení medzinárodnej konferencie sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca.

 

Medzi účastníkmi konferencie IREG Forum nechýbali svetoví experti na univerzitné rankingy.

 

Foto: Marian Kukan