Fakulta managementu UK oslávi 20. výročie

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) oslavuje v tomto roku 20. výročie svojho založenia.


05. 10. 2011 14.53 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V rámci osláv sa dňa 13. októbra 2011 od 14.00 hod. uskutoční slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady Fakulty managementu UK v Aule UK. Na zasadnutí sa zúčastnia členovia akademickej obce FM UK a Vedeckej rady UK, vrátane jej predsedu - rektora Univerzity Komenského v Bratislave - prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

Zasadnutie poctia svojou účasťou aj akademickí funkcionári z partnerských fakúlt a vysokých škôl na Slovensku i v zahraničí vrátane rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., a dekana Fakulty ekonómie a manažmentu Univerzity v Gente (Belgicko) prof. Dr. Marca De Clercqa.

Na zasadnutí sa zúčastnia aj viacerí zástupcovia veľvyslanectiev krajín, v ktorých má FM UK partnerské univerzity a fakulty. V ich mene sa zhromaždeným prihovoria Jeho Excelencia mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Jean-Marie Bruno a chargé d´affaires veľvyslanectva USA na Slovensku Martha E. Patterson.

Pozvanie na rozšírené slávnostné zasadnutie VR FM UK prijali aj zástupcovia spolupracujúcich podnikov a inštitúcií, vrátane guvernéra Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., a mnohí významní absolventi FM UK.

Očakáva sa aj prítomnosť veľkého počtu súčasných študentov fakulty.

Oslavy 20. výročia založenia FM UK budú pokračovať večerným predstavením Slovenského ľudovoumeleckého kolektívu v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava a vyvrcholia Športovým dňom fakulty dňa 14. októbra 2011.

Počas dvadsiatich rokov svojho pôsobenia fakulta vychovala mnoho významných odborníkov, ktorí našli uplatnenie v akademickej sfére, vo verejnej správe, ale hlavne v podnikateľskom sektore, často v nadnárodných organizáciách.

K známym absolventom fakulty, napríklad, patria:

 • prof. Mgr. Ľuboš Pástor, PhD., profesor financií, Univerzita Chicago
 • Mgr. Juraj Miškov, minister hospodárstva SR
 • Mgr. Martin Šuster, PhD., riaditeľ odboru výskumu, Národná banka Slovenska
 • Mgr. Ján Tóth, M.A., riaditeľ Inštitútu finančnej politiky, Ministerstvo financií SR
 • Mgr. Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
 • Ing. Mgr. Andrej Kramár, riaditeľ informačných technológií a člen predstavenstva Slovenská pošta, a. s.
 • Mgr. Richard Flimel, predseda predstavenstva TV JOJ
 • Mgr. Nora Fedorová, Generálna riaditeľka SATUR Travel, a. s.
 • Mgr. Martin Fedor, parter J&T Finance Group
 • Mgr. Marcel Grega, výkonný riaditeľ TV JOJ
 • Mgr. Rastislav Kulich, riaditeľ Google na Slovensku
 • Mgr. Peter Holík, výkonný riaditeľ Creo/Young & Rubicam
 • Mgr. Marián Hoffer, riaditeľ Toyota Motor Slovakia
 • Mgr. Michal Meško, spolumajiteľ Martinus.sk
 • Mgr. Alžbeta Harvey, partner KPMG
 • Mgr. Katarína Lindbergh, partner Czech and Slovak Investment Advisors
 • Mgr. Viktor Kouřil, predseda predstavenstva ING
 • Mgr. Vladimír Zlacký, hlavný ekonóm UniCredit Bank Slovakia, a. s.
 • Mgr. Stanislav Fančovič, generálny riaditeľ SEWS
 • Ing. Mgr. Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klub 500
 • Mgr. Diana Procházková, majiteľka Danae
 • Mgr. Ondrej Procházka, riaditeľ Danae

 

Bližšie informácie:

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

prodekanka
Fakulta managementu UK