Európske univerzity potvrdili na konferencii vo Varšave svoj význam pri tvorbe inovácií

V dňoch 26. a 27. septembra 2011 sa vo Varšave uskutočnila medzinárodná konferencia „Cities and their Universities for Creation of Knowledge and Innovation,“ na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave (UK) – rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.


29. 09. 2011 10.38 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Organizátormi konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti predsedníctva Poľskej republiky v Európskej únii, boli Varšavská univerzita, Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky, UNICA – sieť univerzít z hlavných európskych miest a mesto Varšava.

Konferencia sa zamerala na úlohu univerzít pri tvorbe inovácií a poznatkov, ako i na význam spolupráce univerzít a miest či regiónov z hľadiska spoločenského a ekonomického významu. Záštitu nad podujatím prebrali ministerka regionálneho rozvoja Poľska Elzbieta E. Bieńkowska, ministerka pre vedu a vysokoškolské vzdelávanie Poľska Barbara Kudrycka a primátorka Varšavy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastnili aj na bilaterálnych rozhovoroch s prorektorom pre vedu a medzinárodné vzťahy Varšavskej univerzity prof. Wlodzimierzom Lengauerom a rektorom Katalánskej polytechnickej univerzity v Barcelone prof. Antoniom Giróom Rocom. Zástupcovia všetkých troch univerzít sa dohodli na ďalších stretnutiach, ktorých predmetom bude návrh konkrétnych aktivít vzájomnej spolupráce.