Univerzita Komenského na Noci výskumníkov 2011

V piatok 23. septembra 2011 sa uskutočnil v poradí už siedmy ročník Noci výskumníkov v rámci Európy. Slovensko sa do tejto iniciatívy zapojilo piatykrát. Na najväčšej vedeckej show v SR participovala aj Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá mala na podujatí výstavný stánok prezentujúci Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. Najväčšiu slovenskú univerzitu reprezentovali na podujatí aj dve jej fakulty - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK a Prírodovedecká fakulta UK.


23. 09. 2011 15.36 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Ústredným motívom Noci výskumníkov bolo motto „Vedci sú medzi nami“. Poslaním tohto unikátneho projektu bolo ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia s výnimočným povolaním. Výsledkami svojej práce prispievajú k zlepšeniu života nás všetkých, no mimo nej vedú bežný život ako všetci ostatní.

Noc výskumníkov ponúkla aj tento rok množstvo zaujímavých aktivít či stretnutí so špičkovými slovenskými vedcami a výskumníkmi - nielen v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici, Košiciach a Tatranskej Lomnici. Do projektu sa zapojilo približne 700 vedcov a výskumníkov z vysokých škôl i súkromného sektora z celého Slovenska.

Viac informácií nájdete v októbrovom čísle Našej univerzity.

 

Výstavný stánok Univerzity Komenského v Bratislave

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a prorektor UK pre rozvoj doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., počas otvorenia Noci výskumníkov 2011

 

Na Noci výskumníkov 2011 sa zúčastnila aj Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK.

Prírodovedecká fakulta UK pripravila pre návštevníkov ukážku rozboru DNA.

Foto: OVV

Ďalšie fotografie na www.facebook.com/Comenius.University