Imatrikulácia Erasmus študentov

12. septembra 2011 (pondelok), Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6 (1. poschodie)


08. 09. 2011 12.18 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V pondelok 12. septembra 2011 sa v Aule UK v čase od 10.00 hod. uskutoční slávnostné odovzdávanie certifikátov o štúdiu na UK v akademickom roku 2011/2012 pre zahraničných Erasmus študentov, ktorí budú študovať na našej univerzite počas zimného semestra, resp. celý akademický rok 2011/2012.