Prvá univerzitná beánia už po deviatykrát neoficiálne privíta prvákov na Univerzite Komenského

Čas uteká ako voda a opäť tu máme všetkými obľúbené obdobie beánií a imatrikulácií. Beánie usporadúvané niektorými fakultami či univerzitami sa stali neodmysliteľnou súčasťou jesene. Práve k takýmto „stáliciam“ zaraďujeme aj Prvú univerzitnú beániu, ktorá vznikla pred rokmi ako spoločná beánia troch fakúlt, ale časom sa postupne pripojili aj ďalšie fakulty a v priebehu rokov sa z nej stala beánia celouniverzitného charakteru.


29. 10. 2012 10.01 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Tohtoročná Prvá univerzitná beánia sa uskutoční 29. novembra 2012 v bratislavskej Inchebe, v hale B0. Ide už o 9. ročník a rovnako ako počas predchádzajúcich ročníkov organizátori pre vás pripravili nezabudnuteľný program. Môžete sa tešiť na PARU, POLEMIC, AMO & BAND či DJ-a Mira, ktorí pre vás opäť pripravia neopakovateľnú atmosféru, ktorú ešte viac dotvorí laserová show. Aj nad tohtoročnou beániou prebral záštitu sám rektor Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Vedeli ste, že...
...dnešné beánie sú vzdialeným následníkom tzv. depozícií, ktoré vznikli ešte ako stredoveké tradície na vtedajších univerzitách?

Prostredníctvom nich starší študenti medzi seba prijímali tých mladších. Depozície plnili nielen úlohu akéhosi neoficiálneho privítania na univerzite, ale celkovo prijatia novoprijatých študentov do kasty vzdelaných ľudí. Toto prijatie sa realizovalo symbolicky prostredníctvom „skladania rohov“. Na depozíciu prišli noví študenti univerzity vo zvieracích maskách a na hlavách nosili nasadené rohy, ktoré mali symbolizovať ich dovtedy nevzdelanú, divokú povahu. V priebehu depozície im boli po ich prísahe, že budú vždy rešpektovať a vážiť si vzdelanie a pravidlá svojej univerzity, tieto rohy zložené niektorým z profesorov univerzity a až vtedy sa z nich stali plnohodnotní vzdelaní ľudia. Pôvodné tradície depozícií časom zanikli a dnešné beánie majú predovšetkým charakter spoločenského večera spojeného s dobrou hudbou, kultúrnym programom a neformálnou zábavou.

Ako organizátori Prvej univerzitnej beánie sa každoročne usilujeme z beánie vytvárať akýsi priestor pre neoficiálne privítanie prvákov všetkých fakúlt na akademickej pôde a taktiež priestor pre stretávanie a spoločnú zábavu celej univerzity. Nezabúdame však ani na tradície a aspoň symbolické odkladanie rohov a krst prvákov preto zrealizujeme aj tento rok.

Ak máte radi dobrú hudbu a chcete sa spoločne zabaviť aj s priateľmi z iných fakúlt, Prvá univerzitná beánia je stvorená práve pre Vás a práve preto veríme, že si toto podujatie nenecháte ujsť. Tešíme sa, ako to Univerzita Komenského po roku opäť roztočí!

Viac informácií o beánii nájdete na www.beaniauk.sk.

Mgr. Jaroslav Sýkora (PdF UK), Bc. Ľubica Šimková (FSEV UK)