Slávnostné otvorenie laboratória ultrarýchlej laserovej fotoniky

27. januára 2012 (11.00 hod.), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava


25. 01. 2012 07.57 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V piatok 27. januára 2012 sa o 11.00 hod. uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK (Mlynská dolina, Bratislava) slávnostné otvorenie laboratória ultrarýchlej laserovej fotoniky.

Toto pracovisko vzniklo v rámci realizácie projektu meta-QUTE: Centrum excelentnosti kvantových technológií.

Pozvánka a program slávnostného otvorenia