Rektor UK prijal veľvyslanca Japonska v SR

V Bratislave 12. decembra 2011


12. 12. 2011 13.43 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dnes prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike J. E. Akiru Takamatsua. Japonský veľvyslanec, ktorý v novembri 2011 nastúpil do funkcie, zavítal na pôdu Univerzity Komenského so zámerom zoznámiť sa s vedením univerzity.

Rektor UK prof. K. Mičieta a prorektor UK doc. Ľ. Šlahor oboznámili japonského veľvyslanca so stavom spolupráce UK s japonskými univerzitami a pracoviskami a s možnosťami rozšírenia tejto spolupráce.

Veľvyslanec Japonska v SR Akira Takamatsu

Foto: Marian Kukan