Na FSEV UK sa bude diskutovať o kvalitatívnom prístupe a metódach vo vedách o človeku

V dňoch 23. a 24. januára 2012 sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční už jedenásty ročník konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku. Akademické podujatie po ročníku 2008 druhýkrát prekročí hranice Českej republiky. Témou tejto edície bude „Diverzita v spoločenských vedách“.


05. 01. 2012 08.00 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

“Konferencia je venovaná diverzite i preto, že spoločenskovedný výskum by mal reflektovať dôsledky otvárania rôznych druhov hraníc a s tým spojenú konfrontáciu s inakosťou - či úsilie rôznych druhov minorít vybojovať si svoj hlas v majoritnej spoločnosti,” povedala editorka knihy abstraktov Barbara Lášticová. „Okrem toho sa snažíme spájať ľudí z rôznych oblastí spoločenských vied s cieľom obohacovať vzájomné pohľady na to, ako robiť kvalitatívny výskum,” dodala Magda Petrjánošová, predsedníčka programového výboru.

Prvý z hlavných referátov prednesie Marcia Worrell z britskej Roehampton University, zameria sa na skúmanie inakosti a jej politických dôsledkov. Andrew Wilkins z tej istej univerzity sa pozrie na otázku diverzity v kontexte britského diskurzu vzdelávacej politiky. Csaba Szaló z Masarykovej univerzity v Brne sa bude venovať otázke kultúrnych podmienok, ktoré umožňujú interpretácie významov v ľudských spoločenstvách. Jana Plichtová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV nastolí provokatívnu otázku možností teoretického zovšeobecnenia kvalitatívneho výskumu. Popri pozvaných prednáškach zahŕňa program konferencie aj 6 pozvaných sympózií a 2 pracovné dielne. Okrem iného sa budú venovať problematike sociálnej zmeny v rómskych spoločenstvách, vzdelávacej politike na Slovensku či feministickému výskumu. Celkovo konferencia prinesie 70 príspevkov od výskumníkov a výskumníčok z oblasti psychológie, sociológie, pedagogického výskumu, rodových štúdií atď.

Tento ročník podujatia pripravujú štyri inštitúcie: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, Ústav psychologických a logopedických štúdií Pedagogickej fakulty UK, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave a Centrum adiktológie Psychiatrickej kliniky 1. Lekárskej fakulty UK v Prahe. Podobne ako v roku 2008, aj ročník 2012 organizuje trojica bývalých spolužiakov a súčasných kolegov Mgr. Barbara Lášticová, PhD., Mgr. Magda Petrjánošová, PhD. a PhDr. Radomír Masaryk, PhD. „Okrem klasických benefitov tejto série konferencií ako priestor na diskusiu, silná zostava tradičných prezentujúcich a posudzovanie príspevkov pred zaradením do programu sa snažíme do 'našich' ročníkov vniesť výraznejšie tematické zameranie cez pozvaných hostí a sympóziá. Predovšetkým sa však snažíme vytvoriť atmosféru, ktorá nás všetkých bude inšpirovať k ďalšej výskumnej práci,” priblížil Radomír Masaryk, vedúci organizačného výboru.

Záujemcovia sa môžu registrovať aj priamo na mieste pred začiatkom konferencie, bez predchádzajúceho prihlasovania. Účastnícky poplatok je 50 eur, so študentskou zľavou 30 eur.

Konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku sa prvýkrát uskutočnila v roku 2000 v Brne. Prezentuje metodologické príspevky, ako aj príspevky z kvalitatívneho výskumu v sociálnej, pedagogickej, školskej či klinickej psychológii, pedagogike, sociológii, antropológii, politológii, rovnako ako aj z klinického výskumu či ďalších oblastí. Informácie a  program konferencie sú na stránke www.qakonference.cz.

Radomír Masaryk