Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave oslavuje 70. výročie založenia

Bratislava, 19. januára 2012: Najstaršia verejnosti prístupná botanická záhrada na Slovensku - Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave - si v januári 2012 pripomína 70. výročie svojho založenia. Počas uplynulých desaťročí sa stala významným vedecko-pedagogickým pracoviskom najväčšej slovenskej univerzity a zaujala nezastupiteľné miesto medzi európskymi i svetovými arborétami a botanickými záhradami.


19. 01. 2012 07.20 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave bola založená dekrétom Ministerstva školstva a osvety zo dňa 23. januára 1942. Vybudovaním záhrady bol poverený vtedajší prednosta botanického ústavu prof. František Nábělek. Pre jej výstavbu bol vybraný pozemok okolo vilky staviteľa Lafranconiho (Mlynská dolina, Bratislava) s rozlohou 6,6 ha. Po druhej svetovej vojne boli postavené skleníky, zavlažovací systém a vysadených takmer 3 000 druhov rastlín.

V Botanickej záhrade Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes na ploche približne 7 hektárov nachádza takmer 4000 druhov rastlín. Najpočetnejšie zastúpenie tu majú kaktusy (až 1200 druhov), nasledujú tropické a subtropické skleníkové rastliny (755 druhov), sukulenty (610 druhov), skalničky (570 druhov), trvalky a letničky (340 druhov). Návštevníci záhrady môžu každoročne obdivovať aj 150 druhov ruží či 284 druhov drevín. „Botanická záhrada UK sa stala základňou tvorivých aktivít v rámci základného výskumu v mnohých oblastiach botaniky, šľachtenia, pedagogickej i výchovnej práce, popularizácie rastlinnej ríše v najrozmanitejších formách. Stala sa tiež neodmysliteľnou zónou oddychu a pokoja pre širokú verejnosť,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UK RNDr. Jaroslav Bella.

Botanická záhrada UK vytvára priestor na výučbu botanických, ekologických a environmentálnych disciplín nielen pre UK, ale aj pre rôzne druhy a stupne škôl. „Osobitne je potrebné vyzdvihnúť aj výchovu zameranú na tvorbu a ochranu prírody. Významná je tiež spolupráca našej Botanickej záhrady UK so štátnymi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti životného prostredia,“ doplnil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Návštevníci Botanickej záhrady sa aj tento rok môžu tešiť na tradičné podujatia: výstavu skalničiek v dňoch 27. apríla – 1. mája a výstavu kaktusov a prednášky v rámci sympózia Kaktusárska jar 2012 v termíne 25. mája – 27. mája.

Botanická záhrada UK na jar

Popínavé ruže v Botanickej záhrade UK

Viac fotografií na Facebooku UK!

Foto: BZ UK