Univerzita Komenského v Bratislave si pripomenie 420. výročie narodenia učiteľa národov

Bratislava, 20. marca 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si v stredu 28. marca 2012 pripomenie 420. výročie narodenia učiteľa národov – Jána Amosa Komenského.


20. 03. 2012 07.38 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Osobnosť Jána Amosa Komenského patrí k významným postavám českej a slovenskej kultúry. Jeho myšlienkové dedičstvo je aj po mnohých desaťročiach predmetom záujmu pedagógov, filozofov, teológov, literárnych historikov atď. „Ján Amos Komenský bojoval za poskytovanie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy či sociálneho postavenia. Bol presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. Naša univerzita, ktorá má najdlhšiu tradíciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, s hrdosťou nesie jeho meno a rozvíja jeho pedagogický odkaz,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

420. výročie narodenia J. A. Komenského si Univerzita Komenského v Bratislave pripomenie kultúrnym podujatím, ktoré sa uskutoční na Deň učiteľov - 28. marca 2012 o 14.00 hod. v Aule UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava). Súčasťou programu bude odborný referát popredného slovenského komeniológa prof. PhDr. Jozefa Pšenáka, CSc., o odkaze J. A. Komenského kultúre a vzdelávaniu, prednes výberu z Komenského diela, ako i vystúpenie speváckeho zboru Comenius. Na pôde UK bude tiež slávnostne otvorená výstava, ktorá okrem množstva zaujímavých diel J. A. Komenského predstaví aj dokumenty z osobného fondu  zakladateľa komeniológie Jána Kvačalu či unikátne archívne materiály univerzity.


O J. A. Komenskom

Ján Amos Komenský sa narodil 28. marca 1592. Vyštudoval teológiu, bol príslušníkom a biskupom Jednoty bratskej. Jeho dielo bolo inšpirované antikou a kresťanstvom. Snažil sa odstrániť všetky formy represie, ktoré potláčajú ľudskú prirodzenosť. Školy sa podľa neho majú zmeniť na dielne ľudskosti, z ktorých má vymiznúť bifľovanie, ako i telesné tresty. V oblasti náboženstva presadzoval slobodu svedomia ako najvyššiu hodnotu. Medzi jeho najznámejšie diela patria Labyrint světa a ráj srdce, Didactica magna (Veľká didaktika), Orbis sensualium pictus (Svet viditeľných vecí v obrazoch) či Schola ludus (Škola hrou). Komenský  zomrel 15. novembra 1670 v Amsterdame, pravdepodobne na následky mozgovej porážky. Dátum narodenia učiteľa národov - 28. marec - sa stal na Slovensku sviatkom všetkých pedagógov.

Podrobné informácie o živote a diele J. A. Komenského sú k dispozícii na webstránke UK: Univerzita Komenského a J. A. Komenský (autor textov: prof. J. Pšenák).

Ján Amos Komenský, olej na plátne od akad. maliara Františka Šestáka z roku 1991