Slávnostná prehliadka novostavby Knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra JLF UK

15. marca 2012 o 11.00 hod., ul. Novomeského, Martin


12. 03. 2012 07.30 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Vo štvrtok 15. marca 2012 sa o 11.00 hod. uskutoční slávnostná prehliadka novostavby Knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Na otvorení sa zúčastní rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ako i vedenie fakulty.

Pozvánka