V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa už 75 rokov konajú promócie

Bratislava, 18. apríla 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si v mesiaci apríl 2012 pripomína 75 rokov od uskutočnenia prvého slávnostného obradu v Aule historickej budovy UK na Šafárikovom námestí. Dňa 21. apríla 1937 udelila univerzita čestný akademický titul doktora právnych vied vtedajšiemu prezidentovi ČSR Edvardovi Benešovi (1884 – 1948).


18. 04. 2012 07.58 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prvej promócii v Aule UK predchádzali niekoľkomesačné prípravy, ktoré sa začali v júni 1936. V deň slávnostného obradu sa budova univerzity stala jedným z najstráženejších miest v republike. „Na bezpečnosť prezidenta a jeho sprievodu dohliadali detektívi bratislavského Policajného riaditeľstva, ktorému univerzita týždeň pred slávnostným aktom predložila zoznamy pozvaných hostí a osôb zdržiavajúcich sa v budove. Na prízemí budovy sa do miestnosti telefónnej centrály nasťahoval detektív a susediace miestnosti sa premenili na strážnicu,“ priblížil udalosť riaditeľ Archívu UK PhDr. Viliam Csáder.

Počas slávnostného obradu zazneli v Aule UK fanfáry skomponované Eugenom Suchoňom, ktoré Akademický senát univerzity vyhlásil v roku 1938 za Akademické fanfáry Univerzity Komenského. Na podujatí bolo prítomných niekoľko stoviek významných hostí, medzi ktorými nechýbali rektori univerzít a vysokých škôl, predstavitelia kultúrnych a spoločenských ustanovizní, členovia vlády a poslanci, ako i zástupcovia štátnych úradov, konzulátov či médií.

Po prijatí čestného doktorátu UK vystúpil prezident Beneš so slávnostným príhovorom, v ktorom osobitne vyzdvihol, že poslaním bratislavskej univerzity je: „Vytvárať nové veľké kultúrne stredisko v národe a v štáte, budovať na slovenských tradíciách, zvláštnostiach a slovenskej individualite.“ Promočný ceremoniál ukončila hymna.

Aula UK, ktorá sa stala hlavnou reprezentačnou sálou univerzity, je situovaná v centrálnej časti budovy na 1. poschodí. Bola dobudovaná krátko pred prvou promóciou v apríli 1937 inštaláciou pódia a obkladmi stien. Slúži na významné akademické obrady a slávnosti. Čestný doktorát si tu prevzali napríklad hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik Eugen Suchoň (v roku 1969), prvý prezident ČSFR, humanista, spisovateľ a politik Václav Havel (v roku 1990), humanista a politik, vedúca osobnosť Pražskej jari Alexander Dubček (v roku 1991), 7. generálny tajomník OSN Kofi Atta Annan (v roku 1999) či 14. dalajláma, nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (v roku 2000).

Prvý slávnostný obrad v Aule Univerzity Komenského v Bratislave

Zdroj foto: Archív UK