Univerzita Komenského v Bratislave organizuje Erasmus & International Day

Bratislava, 13. apríla 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje v poradí piate stretnutie bývalých a budúcich študentov UK zapojených do programu Erasmus – Erasmus & International Day.


13. 04. 2012 13.00 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Erasmus & International Day sa uskutoční v utorok 17. apríla 2012 od 10.30 do 14.00 hod. vo foyeri historickej budovy UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave. Podujatie už tradične ponúka priestor na stretnutie študentov, ktorí v rámci programu Erasmus absolvovali štúdium či stáž v zahraničí, s tými, ktorí by sa do programu radi zapojili. Súčasťou podujatia bude aj stretnutie Erasmus študentov s prorektorom UK pre medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Ing. Ľudomírom Šlahorom, CSc.

Program LLP/Erasmus (Lifelong Learning Program / Erasmus) je programom Európskej únie na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. „Univerzita Komenského v Bratislave sa, vtedy ešte do programu Socrates/Erasmus (od r. 2007 LLP/Erasmus), zapojila od akademického roku 1998/1999. Celoslovenské štatistiky reprezentujeme najvyšším počtom vycestovaných študentov, každoročne ide približne o štvrtinu všetkých študentov vyslaných zo Slovenskej republiky,“ uviedla Mgr. Magdaléna Belková, vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov UK.

Tohtoročný Erasmus & International Day bude zároveň oslavou 15. výročia programu Erasmus na Univerzite Komenského v Bratislave.