Univerzita Komenského si pripomína 93. výročie svojho vzniku

Bratislava, 27. júna 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si dnes pripomína 93. výročie svojho vzniku. Naša najstaršia a najväčšia vysoká škola vznikla presne 27. júna 1919, keď Národné zhromaždenie v Prahe schválilo zákon č. 375 o zriadení Československej štátnej univerzity v Bratislave. V novembri 1919 dostala svoje súčasné meno – Univerzita Komenského.


27. 06. 2012 08.04 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita oslavuje pracovne - v týchto dňoch sa na jednotlivých fakultách UK konajú skúšky (semestrálne alebo záverečné štátnice). V pondelok 25. júna sa začal každoročný cyklus promócií, ktorý potrvá až do 23. júla. Na budúci týždeň - v stredu 4. júla - sa začína jubilejný 10. ročník Detskej Univerzity Komenského. Okrem toho sa už teraz na univerzite intenzívne pripravuje nový akademický rok 2012/2013.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Napriek svojmu veku nie je Univerzita Komenského žiadnym „seniorom“, práve naopak – je to živá a dynamická inštitúcia. Dôkazom toho je množstvo mladých ľudí, ktorí každoročne prichádzajú študovať na našu univerzitu. Stali sme sa lídrom vo vzdelávacej oblasti. Udávame však aj tón vo vedecko-výskumnej činnosti – aktívne sa podieľame na špičkovom výskume v rozmanitých oblastiach.“

Univerzita Komenského má 13 fakúlt, na ktorých študuje približne 28 000 študentov, z nich 21 000 dennou formou. Do prvých ročníkov každoročne prichádza 8 000 nových poslucháčov, ktorí si môžu vybrať z niekoľkých stoviek študijných programov. UK navštevuje aj takmer 1800 zahraničných študentov z približne 80 krajín sveta. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu má v SR postavenie národnej univerzity.

Viac o histórii UK 

 

Sídlo Univerzity Komenského na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave