Univerzita Komenského dejiskom športového sviatku slovenských vysokoškolákov

Bratislava, 29. mája 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa od 18. do 23. júna 2012 stane dejiskom najväčšieho športového sviatku slovenských vysokoškolákov a maturantov – Univerziády Slovenskej republiky 2012. Organizátorom letnej časti tohto významného podujatia je Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK), ktorú organizáciou poverila Slovenská asociácia univerzitného športu na základe úspešného výberového konania spomedzi uchádzajúcich sa vysokých škôl. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.


29. 05. 2012 07.34 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

III. Univerziáda SR – letná časť je najväčším tohtoročným domácim podujatím pre vysokoškolákov. Vysokoškolskí študenti všetkých foriem štúdia do 28 rokov a študenti maturitných ročníkov stredných škôl si tu môžu zmerať sily v 14 športoch: atletike, basketbale, futbale, golfe, hádzanej, horskej cyklistike, letnom biatlone, plávaní, plážovom volejbale, synchronizovanom plávaní, športovom aerobiku, tenise, volejbale a vzpieraní.

„Poverenie organizovať podujatie je pre našu fakultu výrazným uznaním a ocenením odborného a organizačného potenciálu zamestnancov, ako aj „budovateľskej“ aktivity, ktorú fakulta v poslednom období vynaložila na rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry svojich športových objektov,“ uviedol dekan FTVŠ UK doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. Predpoklad fakulty nielen na organizačný, ale i športový úspech potvrdil aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Teší ma, že organizátorom tohto významného športového podujatia je práve Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Jej študenti sú členmi reprezentačných výberov SR, účastníkmi majstrovstiev Európy, sveta či olympijských hier. Zároveň verím, že letná univerziáda podporí telesnú výchovu a šport, ktoré by mali byť aj v dnešnej dobe súčasťou komplexnej prípravy vysokoškolsky vzdelaného odborníka v akomkoľvek odbore.“

Slovenská univerziáda sa koná každé štyri roky v dvoch častiach: letnej a zimnej. Prvá univerziáda sa uskutočnila v roku 2004. Organizátorom každej časti je vždy iná vysoká škola v SR.


Bližšie informácie o podujatí: webstránka - Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Prihlášky: www.saus.sk