Univerzita Komenského bude spolupracovať so spoločnosťou Johnson & Johnson

Bratislava, 22. júna 2012: Rektor najväčšej slovenskej univerzity Karol Mičieta dnes podpísal memorandum o spolupráci s najväčším svetovým výrobcom a dodávateľom zdravotníckeho materiálu, voľne predajných prípravkov a liekov na predpis - spoločnosťou Johnson & Johnson, ktorú zastupoval výkonný riaditeľ Massimiliano Colella.


22. 06. 2012 12.12 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Predmetom vzájomnej spolupráce bude odborné vzdelávanie zamerané na medicínske technológie v ďalšom vzdelávaní odborných zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v praxi. „Naša univerzita si uvedomuje potrebu vytvárať a rozvíjať nové medzinárodné partnerstvá s komerčným sektorom. Teší má, že v spoločnosti Johnson & Johnson budeme mať partnera, ktorý podporí praktické vzdelávanie nielen študentov medicíny, ale i našich vedcov,“ uviedol pri podpise zmluvy rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Univerzita bude so spoločnosťou Johnson & Johnson spolupracovať predovšetkým pri zavádzaní programov vzdelávania a prípravy pre študentov a vedcov a organizovaní podujatí zameraných na nové medicínske technológie so širokospektrálnym využitím v oblasti medicíny. 

Zľava: Massimiliano Colella, výkonný riaditeľ Johnson & Johnson a prof. Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Foto: OVV RUK