Tohtoročné diplomy magistrov Univerzity Komenského by vytvorili „vežu“ vysokú viac ako kilometer

Bratislava, 25. júna 2012: Na najväčšej slovenskej univerzite – Univerzite Komenského v Bratislave (UK) – sa dnešným dňom začína séria promócií, ktorá potrvá až do 23. júla 2012. Diplomy si počas nej prevezme spolu viac ako 7000 absolventov I. a II. stupňa štúdia.


25. 06. 2012 13.40 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Absolventi I. stupňa štúdia (bakalári) dostávajú diplomy v doskách. Absolventi II. a spojeného stupňa štúdia, ktorí tvoria približne polovicu všetkých tohtoročných absolventov UK, si preberajú diplomy v zamatových tubusoch. Ak by sme tubusy tohtoročných magistrov a doktorov Univerzity Komenského v Bratislave postavili na seba, vytvorili by sme vežu vysokú 1155 metrov (dĺžka jedného tubusu je 33 centimetrov).

Cyklus tohtoročných promočných slávností odštartovali na Univerzite Komenského čerství držitelia titulu magister z Právnickej fakulty UK. Medzi posledných promovaných sa zaradia dňa 23. júla 2012 magistri z Pedagogickej fakulty UK. „Pevne verím, že štúdium na našej univerzite dostatočne vyzbrojilo vedomosťami i zručnosťami všetkých absolventov. Ďalší rozvoj získaného vzdelania je plne v ich rukách! Dúfam, že naši absolventi sa budú na svoju alma mater radi vracať - či už osobne alebo v spomienkach,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Počas leta sa na UK uskutoční viac ako 130 promočných aktov, ktoré sú rozdelené do Auly UK na Šafárikovom námestí v Bratislave (II. a spojený stupeň štúdia), Moyzesovej siene Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici v Bratislave (I. stupeň štúdia) či do  Auly Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Jedna výnimočná promócia sa bude konať i 22. augusta 2012 - na záver jubilejného 10. ročníka Detskej Univerzity Komenského. Diplomy si vtedy prevezmú malí absolventi detskej letnej školy.

Foto: OVV RUK